header  
foto  
foto's links

Projectmanager TU Delft

Periode: juli 2013 - heden

Projectmanager voor nieuw in te richten Kluyverpark en omgeving van de nieuwbouw van faculteit TNW-Zuid. Integraal opdrachtgever / Project- en proces management. Verantwoordelijk voor:

  • Tot stand komen kaderdocumenten, rapportages en beslisdocumenten;
  • Managen Bouwrijpmaken en definitief inrichten van de omgeving van de faculteit TNW-Zuid en het Kluyverpark;
  • Initiëren en verzorgen van diversen contracten (advisering; architecten; realisatie)
  • Samenstellen en aansturen ontwerpteam en projectteam;
  • Managen ontwerp tot en met realisatie van de het inrichtingsproject;
  • Voorzitten Faseringsoverleg en verzorgen faseringsdocument voor de diverse betrokken bouwende en ontwikkelende partijen;
  • Opstellen aanbestedingsdocumenten voor aanbesteding raamcontract "Civiele en Cultuurtechnische werken" voor TUD
Moodboard Kluyverpark

< vorig project - > volgend project


<<< Terug naar projectenoverzicht