header  
foto  
foto's links

Manager afdeling Projecten, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oud-West

Periode: september 2009 - mei 2010

Afdelingsmanager voor de afdeling Projecten als onderdeel van de directie Dienstverlening binnen het Stadsdeel.
Opdracht omvat de volgende onderdelen:

 • Aansturen van de afdeling van 29 projectmanagers, projectleiders en medewerkers;
 • Stroomlijnen van de projectbehandeling van de projecten en verbeteren van de samenwerking tussen bestuur
  (Portefeuillehouders) en afdeling en met name de verantwoordelijke projectleiders;
 • Mede vorm en inhoud geven aan het fusieproces van het Stadsdeel met drie aangrenzende stadsdelen tot het
  nieuwe “Stadsdeel West”. Personeelsbeleid en –zorg, projectborging; financiële borging, archiefstructuur en
  verhuizing zijn hierbij belangrijke aspecten.

Naast de sturing binnen de afdeling, is projectmatig werken geïmplementeerd. Waar nodig is gestuurd op de inhoud van de projecten en in het bijzonder de procesgang en de afstemming met bestuur en bewoners.
De projecten binnen de afdeling hebben betrekking op:

 • (Her)inrichting van de openbare ruimte;
 • Reconstructie van wegen en kades en kunstwerken;
 • Woning verbetering en stadsvernieuwing;
 • Bouw van parkeergarages.

< vorig project - > volgend project


<<< Terug naar projectenoverzicht