header  
foto  
foto's links

Proces- en projectmanagement voor A4 /A12 zone in opdracht van Haags OntwikkelingsBedrijf (HOB) van de gemeente Den Haag

Periode: mei 2008 - december 2008

De ontwikkeling van de A4/A12 zone is een samenwerking tussen diverse onderdelen van de gemeente Den Haag.
Het HOB is belast met de planvorming, de financiële onderbouwing (o.a. GREX) en de realisatie van de plannen.
De integrale aanpak van de plannen binnen het HOB waren in onvoldoende mate georganiseerd en afgestemd.
In dat kader is Pro Loc ingeschakeld om de volgende zaken te verzorgen:

  • Samenstellen, coachen en aansturen team op proces en inhoud;
  • Aansturen en op hoofdlijnen begeleiden van de ontwikkelingen van diverse deelplannen;
  • Organiseren van de overdracht naar betrokken beheerders;
  • Opstellen van werkplannen en vormgeven van processen.
  • Vorm en inhoud geven aan de diverse engineering- en uitvoeringscontracten.

Net uiteindelijk resultaat is een duidelijk ingericht projectteam met helder geformuleerde taken en verantwoordelijkheden.
De verdere aansturing van het team is na inrichting, verzorgd door een intern projectmanager binnen HOB in nauwe
samenwerking met het projectmanagement bureau PmDH.


< vorig project - > volgend project


<<< Terug naar projectenoverzicht