header  
foto  
foto's links

Projectmanager ontwerp en engineering Wateringse
Veld te Den Haag


Periode: 1995 – 1997

Als onderdeel van “Ingenieursbureau Wateringse veld” (samenwerking tussen Grontmij en Ingenieursbureau Den Haag
is de locatie ontwikkeld en vorm en inhoud gegeven.
Als opdrachtgever trad OCWV (ontwikkelingscombinatie WateringseVeld) op. Het Stedenbouwkundig plan en de
landschapsontwerpen werden verzorgd door een samenwerking tussen het ontwerpatelier van Den Haag en bureau
Wissing. In eerste aanvang is een IOP (Integraal OntwikkelingsPlan) opgesteld en is de onderlegger voor de Grondexploitatie
uitgewerkt en aangescherpt. Daarnaast zijn diverse deelproducten t.b.v. de planvorming opgesteld.
Ondermeer de volgende producten zijn tot stand gebracht:

 • Ontwerp bestemmingsplan;
 • Integrale planning;
 • Grondstromenkaart gekoppeld aan bodemkwaliteitskaart;
 • Rioleringsplannen;
 • Verkeerskundige plannen en uitwerkingen;
 • Cultuurtechnische plannen en adviezen;
 • Stedenbouwkundige toetsingen;
 • Vormgeving en coördinatie ondergrondse infrastructuur (met Co-Infra)
 • Diverse bestekken BRM en WRM;
 • Ontwerp en engineering van de diverse kunstwerken binnen de locatie;
 • Bouwlogistiek en bouwstromen werden bewaakt;
 • Aanbesteding van de diverse werken;
 • Aansturing van de directievoering en het dagelijks toezicht.
< vorig project - > volgend project


<<< Terug naar projectenoverzicht