header  
foto  
foto's links

Overall Projectleiding ontwerp- en realisatietraject Deelplan 19 Ypenburg binnen gemeente Den Haag

Periode: januari 2009 - december 2009

Deelplan 19, ook wel genaamd "de Caaien" binnen de gemeente Den Haag, is een bouwplan waarbinnen ca. 700 woningen
worden gerealiseerd en diverse bedrijfsmatige functies worden ondergebracht.

Door diverse oorzaken is de intergaliteit en onderlinge samenhang tussen de diverse disciplines en activiteiten binnen
het deelplan ernstig op achterstand komen te staan. Hierdoor staan contractuele prestatieafspraken onder zware druk.
De samenwerking en afstemming tussen de betroken partijen binnen het deelplan verliep uiterst moeizaam.
Het organiseren van samenwerking tussen de betrokkenen is uiteindelijk geslaagd. De uitvoeringsorganisatie is nader
samengesteld en strak georganiseerd. Alles is in het werk gesteld om afstemming en samenwerking te bewerkstellige
en achterstanden te minimaliseren. De financiële ruimte binnen de Grondexploitatie was beperkt.

De achterstand is uiteindelijk ingelopen en de organisatie is omgevormd naar een stabiele, productieve en coöperatieve
samenstelling.


< vorig project
- > volgend project


<<< Terug naar projectenoverzicht