header  
foto  
foto's links

Afdelingsdirecteur / -hoofd Wegen binnen Grontmij Verkeer & Infrastructuur

Periode: 2001 - 2004

Het bedrijfsonderdeel Verkeer & Infrastructuur binnen Grontmij richt zich op al de aspecten van initiatief, planvorming,
advisering tot en met realisatie en beheer van wegen, spoorwegen en kunstwerken.
De afdeling wegen kent een omvang van ca 110 medewerkers. De afdeling is ingedeeld in 6 teams: 2 wegontwerpteams;
1 team planstudies; 1 kunstwerkenteam; 1 team Beheer en Onderhoud; 1 team Akoestiek.
De afdeling was ten aanzien van ontwerp en realisatie, gericht op de grootschalige (weg)infrastructuur.
De markt voor B&O was meer gericht op het gemeentelijke wegennet. In het oog springende projecten zijn:

  • HSL Brabant Zuid (weggerelateerde zaken en onderbouw HSL);
  • Herinrichting A2 nabij Deil;
  • RW 15: MaVa:, RWS directie Zuid-Holland;
  • N201, Provincie Noord Holland;
  • Inrichting aansluiting Hoog Made A4 i.c.m. HSL;
  • Ecoduct de Borkelt, RWS Bouwdienst;
  • N218: Provincie Limburg;
  • Diverse projecten op het gebied van akoestische advisering;
  • Diverse projecten op het gebied van wegbouwkundig onderzoek en advisering.

Binnen de afdeling was tevens het wegbouwkundig laboratorium ondergebracht.
Het laboratorium werkte gecertificeerd en het “ SterLab” keurmerk.

< vorig project - > volgend project


<<< Terug naar projectenoverzicht