header  
foto  
foto's links

Proces- en projectmanager voor 25 Kleinschalige Woningbouw Projecten (waaronder 11 L.I.B. locaties) binnen de gemeente Haarlemmermeer

Periode: december 2007 – Februari 2009

Binnen de gemeente Haarlemmermeer liggen diverse initiatieven voor het ontwikkelen van diverse inbreilocaties.
Het tot stand brengen van deze locaties, in samenspraak met de gemeentelijke organisatie, is tot dan toe een
moeizaam proces gebleken. Dit mede als gevolg van het L.I.B. (Luchthaven Indicatie Besluit) dat geldt voor 11
van de inbreilocaties.
In samenspraak met de verantwoordelijke bestuurder, de ontwikkelende partijen en de ambtelijke organisatie is een
basis gelegd in de vorm van een gedragen werkwijze, contractvormen, financiële onderlegger en procesgang, om tot
een aanpak van deze locaties te komen.
Daarnaast is een kernteam ingericht dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de kleinschalige woningbouwprojecten.
In deze periode zijn een aantal van de projecten in uitvoering genomen.

< vorig project - > volgend project


<<< Terug naar projectenoverzicht