header  
foto  
foto's links

Interim management team Ontwerp en Voorbereiding binnen de cluster OV&R van de gemeente Haarlemmermeer

Periode: september 2006 - september 2007

De Cluster OV&R is mede ingericht binnen de reorganisatie welke heeft plaatsgevonden binnen de gemeente.
OV&R vormt het ingenieursbureau met een sterk accent op inkoop van diensten, binnen de directie Beleid en Realisatie.
Het team O&V bestond uit 25 medewerkers.
De werkzaamheden binnen het cluster en het team betrof het volgende:

 • Het in samenwerking met het Clusterhoofd, inrichten van de OV&R organisatie in samenwerking met de overige gemeentelijke onderdelen.
 • Het verzorgen van de dagelijkse leiding en sturing van het team OV.
 • Het vormgeven en definiëren van de werkprocessen
 • Overall coördinatie van enkele omvangrijke projecten binnen de gemeente.
 • Diverse organisatorische zaken in het kader van de onderhanden zijnde reorganisatie. OV&R is hervormd naar een
  gemeentelijk ingenieursbureau met de belangrijke taak ten aanzien van inkoop van diverse diensten en producten;
 • Opzetten van een capaciteitplanningsysteem voor het cluster in samenwerking met het extern bureau TRIODE;
 • Implementeren van het werken met nieuwe contractvormen (innovatief) en daarmee nieuwe werkmethodieken binnen
  de gemeente in samenwerking met Arcadis.
 • Betrokken bij diverse klein- en grootschalige ontwikkel- en inrichtingsprojecten binnen de gemeente.
  In dit kader zijn te noemen:
  • Herstructurering Hoofddorp Centrum;
  • Herstructurering Dorpskern Nieuw Vennep;
  • Ontwikkeling van en rond de N201;
  • Omlegging A9 (Badhoevedorp);
  • Diverse Kleinschalige Woningbouw Locaties;
  • Ontwikkeling Beukenhorst;
  • Reconstructie Winkelcentrum Skagerhof in Hoofddorp;
  • Diverse infrastructurele werken;

De inzet als interim-manager is afgerond na aanstelling van een Teammanager in vaste dienst.

< vorig project - > volgend project


<<< Terug naar projectenoverzicht