header  
foto  
foto's links

Procesmanager en adviseur Haven fase 2 te Katwijk

Periode: maart 2015 - heden.

Voor de planvorming en de uitvoering van het bouwrijp- en woonrijpmaken van de voormalige gasfabrieklocatie en bedrijventerrein, worden de volgende zaken verzorgd:

  • Samenstellen, aansturen en coachen civieltechnisch team;
  • Advisering inzake het bouw- en woonrijpmaken van de locatie;
  • Beslechten van een gerechtelijk geschil met tussen aannemer en gemeente;
  • Verzorgen afstemming met diverse betrokken bouwende en ontwikkelende partijen
Inrichtingsplan Haven fase 2

< vorig project - > volgend project


<<< Terug naar projectenoverzicht