header  
foto  
foto's links

Project- en Procesmanager, Gemeente Nieuwegein

Periode: november 2010 - juni 2013

Project- en procesmanager voor de herontwikkeling van gehele buiteninrichting voor de Binnenstad van Nieuwegein.

 • Contractvorming met ontwikkelende partijen (CV Stadskwartier (Multi Vastgoed en tot voor kort ING), Corio).
 • Projectmanagement Bouw- en Woonrijpmaken van diverse fasen binnen het project;
 • Coördineren en organiseren bouwlogistiek als bouwmanager vanuit het openbaargebied;
 • Manager bereikbaarheid en wijkbeheer van de in ontwikkeling zijnde Binnenstad;
 • Opzetten en introduceren projectbewaking en financiële sturingstools;
 • Deelname en advisering projectteam Doorslagzone ten behoeve van de voorbereiding van het Concurrentie Gerichte Dialoog.
Project- en procesmanager hoofdinfrastructuur rond en naar de binnenstad van Nieuwegein:
 • Aansturing projectteams;
 • Veilig stellen BRU subsidie en aanscherpen beschikking. Betreft een subsidie van € 14,5 milj:
 • Begeleiden ontwerp-, aanbesteding- en realisatietrajecten van de diverse deelprojecten;
 • Contractvorming en opstellen afspraken kaders met betrokken stakeholders;
 • Zowel inhoudelijk als financieel structureren aanscherpen van het totaalproject en de deelprojecten.
Procesmanagement initiatieffase herontwikkeling winkelcentrum "Muntplein" te Nieuwegein.
 • Totstandkoming Masterplan.
 • Samenstellen intentieovereenkomst met ontwikkelaar;
 • Sturing verwervingstraject;
 • Aansturen projectteam;
 • Verzorgen bestuurlijke behandeling en besluitvorming

< vorig project - > volgend project


<<< Terug naar projectenoverzicht