header  
foto  
foto's links

Visie en bedrijfsfilosofie

Pro Loc beschikt over een jarenlange ervaring en betrokkenheid bij tal van organisatie-, ontwikkel- en inrichtingsvraagstukken.
Uit ervaring weten we dat een persoonlijke click veelal de formule tot succes is.
Pro Loc hecht grote waarde aan het op basis van een goede relatie met de klant tot project- en procesafhandeling te komen.
De organisatie waarmee en/of waarbinnen het project plaatsvindt zal het gevoel van vertrouwen, degelijkheid en eigenheid ervaren als Pro Loc haar diensten aanbiedt.

De benadering en aanpak van Pro Loc is proactief, doelgericht en pragmatisch met een duidelijke no nonsens benadering.

Pro Loc biedt Procesmanagement met al de verbindende schakel waarbij met de betrokkenen getracht wordt om, op basis van een open en transparante procesgang en communicatie, tot optimale oplossingen en samenwerking te komen.

Op het gebied van Projectmanagement biedt Pro Loc al de ingrediënten voor een doelgerichte, volledig in controle zijnde projectorganisatie.

  • Professioneel: Op basis van jaren lange en brede ervaring en een goed ontwikkeld kennisniveau;

  • Klantgericht: In de dienstverlening van ProLoc staat de klant centraal;

  • Gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en kunnen acteren met en binnen de geldende kaders hiervoor.


  •