header  
foto  
foto's links

Diensten en werkwijze

De dienstverlening van Pro Loc is erop gericht om in samenwerking met de opdrachtgever en of haar medewerkers, tot oplossingen, producten of andersoortige diensten te komen.

De dienstverlening is gericht op de volgende vraagstukken:

 • Ontwikkeling van woningbouwlocaties;
 • Ontwikkelen van bedrijventerreinen;
 • Opknapbeurten van (stads)wijken;
 • Revitalisering van bedrijventerreinen;
 • Ontwikkeling en aanpassing van winkelcentra;
 • Infrastructurele ontwikkelingen;
 • Andersoortige locatievraagstukken

Ten aanzien van de genoemde locatie en projectvraagstukken biedt Pro Loc haar diensten aan in de vorm van :

 • Projectmanagement;
 • Procesmanagement;
 • Projectadvisering;
 • Interim-management;
 • Coaching

Pro Loc biedt u gedegen Project- en Procesmanagement op het gebied van locatieontwikkeling, vanaf het stadium van
planinitiatief tot en met de realisatie- en beheerfase.
Als basis voor de dienstverlening wordt beschikt over gedegen kennis op, onder meer het gebied van:

 • Contractvorming;
 • Techniek (civiel, cultuurtechnisch, landschap; milieu; natuur)
 • Regelgeving en planologische procedures;
 • Interim-management;
 • Management;
 • Planeconomie en Financiën;
 • Planningstechnieken;
 • Kwaliteitsborging;
 • Organisaties

De aanpak van Pro Loc is gericht op besluitvorming en daarmee voortgang binnen de projecten en processen.
Pro Loc biedt zowel inhoudelijke kennis in relatie tot gedegen managementvaardigheden. Doelgerichtheid, voortgang,
efficiëntie en een pragmatische aanpak, staat centraal in de dienstverlening.