header  
foto  
foto's links

Hoofd Projectbureau binnen Grontmij Zuid-Holland

Periode: 1997 – 2001

Binnen de vestiging Grontmij Zuid-Holland is vanaf 1997 een projectbureau samengesteld. Vanuit dit projectbureau vond
het ontwerpwerk, de engineering en de uitvoeringsbegeleiding van de onderhanden zijnde projecten plaats.
Vanaf 1997 is de afdeling gegroeid van ca. 38 medewerkers naar ca. 110 medewerkers.
Binnen de afdeling werkten projectleiders, werkvoorbereiders, tekenaars (onder aansturing van een hoofd tekenkamer)
en toezichthouders / directievoerders.
Binnen het projectbureau lag betrokkenheid bij o.a. de volgende in het oogspringende projecten:

  • Wateringse Veld, gemeente Den Haag;
  • Ypenburg; B.O.Y.
  • Sijtwende; Gemeente en Ontwikkelaar;
  • Westpolder;
  • Portland, gemeente Barendrecht.
  • Diverse Bedrijventerreinen en glastuinbouwontwikkeling;
  • Diverse Landinrichtingsprojecten;
  • Diverse Wegreconstructies;
  • Diverse riolerings- en bergingsprojecten;
  • Sportvelden en –complexen.

Omwille van de omvang en behoefte aan kleinere meer zelfsturende eenheden, is het projectbureau samen met de rest
van de Grontmij Zuid-Holland organisatie, omgevormd naar een meer marktgeoriënteerde vorm. Het Projectbureau is in
deze reorganisatie omgevormd naar een 6 tal ontwerp en engineeringteams. De functie van HBP is toen komen te vervallen.

< vorig project - > volgend project


<<< Terug naar projectenoverzicht